Skip to main content

INTERAKTIVNA DELAVNICA O AKTIVNEM STARANJU OSEB Z DOWNOVIM SINDROMOM

V sredo, 11.12.2019, ob 17. uri, je Spominčica v sodelovanju z Društvom Downov sindrom Slovenija izvedla interaktivno delavnico, na kateri je predstavila prve rezultate projekta DS-AGEING. Delavnica je potekala v prostorih društva Sožitje, na Samovi ulici 9. Izvedli sta jo Alenka Virant iz Spominčice – Alzheimer Slovenija in Marjetka Lipovnik iz društva Downov sindrom Slovenija.

V okviru projekta bomo razvili nabor izkustvenih delavnic, ki bodo osebam z Downovim sindromom omogočale prijetno in aktivno preživljanje prostega časa, kar bo vplivalo na ohranjanje znanja in veščin iz mladosti, kot tudi pri odložitvi upada na drugih življenjskih področjih. Udeleženci so na delavnici izpostavili, da največje breme pri skrbi za osebe z Downovim sindromom nosijo družinski člani. Izrazili so potrebo po oblikovanju aktivnosti, ki bi poleg že usvojenega znanja iz mladosti, krepile nove veščine. Poudarili so, da bi si tovrstne aktivnosti želeli v posameznih regijah in zunaj ustanov kot so varstveno-delovni centri.

Od tod sledi, da bi dostopnost do aktivnosti za osebe z Downovim sindromom lahko zagotovili v organizacijah kot so večgeneracijski centri, ljudske univerze, večnamenski skupnostni prostori. Udeleženci so prepričani, da bi jih tovrstne delavnice zelo razbremenile, vsaj za nekaj ur.

Izpostavili so, da bi zanje bilo ugodno, če bi delavnice potekale v dopoldanskem času, saj so popoldne lahko na račun drugih obveznosti utrujeni tako oni sami kot osebe z Downovim sindromom. Seveda pa verjamejo, da bi aktivnosti bilo potrebno sistemsko urediti tudi s strani države. Udeleženci so bili bolj naklonjeni spodbujanju aktivnosti, ki ne vključujejo sodobne tehnologije; izpostavili so pomen branja, pisanja, uporabe čutil in predvsem praktičnih delavnic v skupini. Naklonjeni so predvsem treningu veščin za delovanje v družbi in fizičnim aktivnostim, ki spodbujajo miselne spretnosti. Zelo so podprli oblikovanje mobilne ekipe, ki bi družinam v oddaljenih krajih omogočala prostočasne aktivnosti za osebe z Downovim sindromom v neposredni bližini njihovega doma ali kar doma. Menijo, da bodo gradiva in vsebine v okviru projekta zanje pomenile informacije o dodatnih dejavnostih, ki jih lahko izvajajo z osebami z Downovim sindromom. Navedli so, da bi izkustvene delavnice lahko kombinirali tudi z vzporednimi delavnicami za svojce (tehnike sproščanja, joga, meditacija, druženje…). Udeleženci so zelo pohvalili oblikovanje spletne platforme, kjer bodo na voljo vsa gradiva za trening. Predlagali so uvedbo virtualnega asistenta, ki bi uporabnike spletne platforme vodil pri brskanju in odkrivanju novih vsebin. Na srečanju smo ugotovili, da se staršem oseb z Downovim sindromom zdi aktivno sodelovanje v pogovorih na forumih ključno za izmenjavo izkušenj in lažje sprejemanje izzivov. Od projekta pa udeleženci pričakujejo tudi izobraževanje zaposlenih v varstveno-delovnih centrih ter drugega strokovnega osebja, ki sodeluje in se srečuje z osebami z Downovim sindromom.

 

Share this post

Comments ()