Skip to main content

Projekt DS-AGEING o aktivnem staranju oseb z Downovim sindromom danes

Projekt DS-AGEING se je pričel v novembru 2018 in po preteku enega leta je zaključena prva faza projekta. V tej fazi smo partnerji projekta (iz Slovenije SPO in DDSS) razvili skupinske kreativne delavnice za osebe z Downovim sindromom, družinske člane, skrbnike in strokovnjake. Zasnovali smo tudi gradiva za pripravo trening programa in spletne platforme, ki sledita v naslednjih fazah projekta.

Skupinske kreativne delavnice so potekale aprila 2019 v državah partnericah projekta: Sloveniji, Grčiji, Portugalski, Romuniji in v Španiji. Uporabljena metodologija kreativnih delavnic s končnimi uporabniki bo omogočala razvoj in oblikovanje programa, ki ne bo samo prilagojen potrebam ciljne skupine, ampak bo tudi spodbujal njihovo socialno vključenost. V omenjenih delavnicah smo sprva predstavili projekt in njegove cilje. Skupaj z udeleženci smo ugotovili, da je aktivno staranje oseb z Downovim sindromom ključen element ohranjanja njihove kakovosti življenja. Svoj delež k temu prispeva tudi ozaveščanje splošne javnosti o aktivnem življenjskem slogu.

Po uspešno zaključeni prvi fazi projekta bomo partnerji v prihodnjih mesecih oblikovali in razvili vsebine, metodologijo in gradiva za trening program, prilagojen osebam z Downovim sindromom, njihovim družinam, skrbnikom in strokovnjakov s tega področja.

DS-AGEING projekt sofinancira evropski Erasmus + program s temeljnim ciljem spodbujati aktivno staranje oseb z Downovim sindromom s pomočjo inovativnega trening programa.

Share this post

Comments ()