Skip to main content

Spominčica skupaj z Društvom Downov sindrom Slovenija (DDSS) sodeluje v evropskem projektu DS-AGEING

Spominčica-Alzheimer Slovenija z Društvom Downov sindrom Slovenija sodeluje v evropskem projektu DS-AGEING za spodbujanje aktivnega staranja oseb z Downovim sindromom. V okviru projekta deluje konzorcij 7 partnerjev iz 5 evropskih držav: Polibienestar in Asindown iz Valencije, Španija, APPT21 iz Lizbone, Portugalska, AUTH iz Soluna, Grčija; ALDO-CET iz Bailesti, Romunija ter SPOMINČICA in DDSS iz Ljubljane, Slovenija.

Cilji projekta DS-AGEING so razvoj preventivnih delavnic za upočasnitev prezgodnjega kognitivnega in fizičnega upada oseb z Downovim sindromom, starejših od 30 let, spodbujanje njihovega aktivnega življenja, socialne vključenosti in pozitivnih medsebojnih odnosov z aktivnim udejstvovanjem v skupnosti za izboljšanje kakovosti življenja.

Za uresničevanje omenjenih ciljev bodo partnerji v okviru projekta razvili spletno platformo, kjer bodo uporabniki lahko dostopali do gradiv za izvedbo interaktivnih in praktičnih delavnic.

Downov sindrom je ena izmed najpogostejših genetskih motenj. Za osebe z Downovim sindromom obstaja večja verjetnost prezgodnjega patološkega staranja. Pri večini oseb se namreč že zelo zgodaj, običajno pri 30 letih, pokažejo prvi znaki kognitivnega, fizičnega in socialnega upada.

Projekt bo pomembno prispeval k aktivnosti končnih uporabnikov (oseb z Downovim sindromom, njihovih sorodnikov in strokovnjakov na tem področju) v procesu zgodnjega staranja. Prva faza projekta bo sestavljena iz interaktivnih delavnic, s katerimi bomo prepoznali resnične potrebe ciljne skupine. V zadnji fazi projekta bomo preizkusili ustreznost gradiv za izvajanje interaktivnih delavnic z osebami z Downovim sindromom kot tudi preverjali učinkovitost rezultatov projekta.

Share this post

Comments ()