1. Projektna srečanja
Fotografija s 1. sestanka projekta DS-AGING
2. Projektna srečanja
Fotografija s 2. sestanka projekta DS-AGING
3. Projektna srečanja
Fotografija s 3. sestanka projekta DS-AGING