Opis projekta

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je pojavnost Downovega sindroma med 1 na 1.000 do 1 na 1.100 živorojenih otrok po vsem svetu. Vsako leto se s to kromosomsko motnjo rodi približno od 3.000 do 5.000 otrok.

Pri osebah z Downovim sindromom se bolj verjetno razvije prezgodnje patološko staranje, ki je med drugim posledica patološke narave. Običajno se pri ljudeh z Downovim sindromom simptomi staranja pojavijo po 30. letu. To patološko staranje je povezano s procesi, ki nastanejo pri demenci ter kognitivnih in vedenjskih motnjah.

Cilj projekta DS-AGEING je povečanje kompetenc (odnosov, veščin, znanja) oseb z Downovim sindromom, starejših od 30 let, njihovih družin in strokovnjakov. Z inovativnim usposabljanjem si projekt prizadeva izboljšati "kvaliteto staranja" po modelu aktivnega staranja.

Projekt DS-AGEING se je začel z namenom premagovanja: pic2

 • Pomanjkanja prilagojenih transferjev za prenos znanja in metod za osebe z Downovim sindromom in strokovnjake, na cenovno dostopen način.

 • Pomanjkanja orodij, ki so prilagojena sposobnostim oseb z DS, vključno z rešitvami IKT orodij za izvajanje priporočenih ukrepov,  vključno s kognitivno stimulacijo.

 • Pomankanje celostnega in vključujočega pristopa, ki bi vključeval podporo osebam z DS (družinski člani, člani skupnosti).

pic3Specifični cilji projekta DS-AGEING:

 • Spodbujati prepoznavanje in preprečevanje fizičnih in kognitivnih učinkov staranja.

 • Z namenom preprečiti učinke staranja, prenesti kognitivno stimulacijo ter prilagojene metode in orodja v fizične aktivnosti. Hkrati pa izvesti usposabljanje za njihovo uporabo.

 • Spodbujati neodvisne in inkluzivne dejavnosti in sodelovanje skupnosti / okolice.

 • Osebe z DS pripraviti na odsotnost staršev in skrbnikov (samostojnost), da se bodo znali spopadati tudi s pravnimi in ekonomskimi vidiki staranja.

 • Opredeliti, analizirati in usposobiti za uporabo IKT rešitev, ki bi lahko podprle celotni proces "kvalitetnega staranja".

 •  

DS-AGEING bo program edinstvenega in inovativnega usposabljanja, saj temelji na: pic4

 • Prilagoditvi in nadgradnji modela aktivnega staranja za starejše osebe z DS.

 • Neposrednem vključevanju in usposabljanju starejših oseb z Downovim sindromom, ki so na začetku procesa staranja.

 • Kombinaciji aktivnega staranja in kakovostnem modelu staranja za osebe s posebnimi potrebami.

 • Vključevanju strokovnjakov in družin kot "podpornikov" in ne le kot negovalcev/skrbnikov. 

 • Izobraževanju oseb z Downovim sindromom za uporabo IKT orodij, kot pripomoček za aktivno staranje.

Model aktivnega staranja za osebe z Downovim sindromom bi moral upoštevati vsaj naslednje vidike: 

 • Preprečevanje in upočasnitev prezgodnjega kognitivnega upada.

 • Preprečevanje in upočasnitev prezgodnjega fizičnega upada. 

 • Ohranjanje aktivnosti, doseženih v otroštvu in mladosti, s prilagoditvijo situaciji staranja.

 • Ohranjanje in / ali promocija inkluzije in življenja v skupnosti, z namenom spodbujanja medosebnih odnosov in povezovanja s sorodnimi skupinami.

 • Pravno in ekonomsko zaščito ter pripravo na odsotnost podpore s strani staršev ali skrbnikov skozi vse življenje.