Trening program za spodbujanje aktivnega staranja oseb z Downovim sindromom

Cilj projekta DS-AGEING je izboljšanje kompetenc (odnosov, veščin, znanja)

starejših oseb z Downovim sindromom (nad 30 let), njihovih družin in strokovnjakov.
Z inovativnim usposabljanjem si projekt prizadeva
izboljšati kvaliteto staranja po modelu aktivnega staranja.

dark_light

EDINSTVENO IN INOVATIVNO USPOSABLJANJE TEMELJI NA:

Prilagajanju in širjenju modela aktivnega staranja za osebe z DS, glede na povečanje pričakovane življenske dobe.

Neposrednem vključevanju in usposabljanju oseb z Downovim sindromom, ki so na začetku procesa staranja.

Kombinaciji aktivnega staranja in kakovosti življenja za osebe s posebnimi potrebami.

Vključevanju strokovnjakov in družin kot "podporo" in ne le kot skrbnikov.

Usposabljanju oseb z Downovim sindromom za uporabo IKT orodij za možnost aktivnega staranja

DS-AGEING V ŠTEVILKAH

0
0
0
0

layout styles

DS-AGEING Cilji projekta

Spodbujati prepoznavanje in preprečevanje fizičnih in kognitivnih učinkov staranja.

Z namenom preprečiti učinke staranja, prenesti kognitivno stimulacijo ter prilagojene metode in orodja v fizične aktivnosti. Hkrati pa izvesti usposabljanje za njihovo uporabo.

Spodbujati neodvisne inkluzivne dejavnosti in sodelovanje skupnosti / okolice.

Osebe z DS pripraviti na odsotnost staršev in skrbnikov (samostojnost), da se bodo znali spopadati tudi s pravnimi in ekonomskimi vidiki staranja.

Opredeliti, analizirati in usposobiti za uporabo IKT rešitev, ki bi lahko podprle celotni proces "kvalitetnega staranja".

Želite izvedeti več? Kontaktirajte nas


Komu je program namenjen

Osebam z Downovim sindromom
Podpornikom oseb z DS, vključno z družinami, skrbniki in prostovoljci
Strokovnjakom, ki delujejo na prodročju podpore za ljudi z Downovim sindromom.

Vas projekt zanima? Kontaktirajte nas

style switcher