POLIBIENESTAR

Institutul de Cercetare pentru Politici de Protecție Socială (POLIBIENESTAR) este unul dintre institutele de cercetare de la Universitat de València. La nivel internațional bine cunoscut, principalele sale domenii de cercetare sunt inovația în domeniul tehnologiei sociale, consiliere tehnică și formare în domeniul politicii sociale.De-a lungul a douăzeci și patru de ani, institutul a realizat atât cercetarea fundamentală cât și cercetare aplicată asupra aspectelor durabile din punct de vedere economic, social, politic și tehnic, ale sistemelor de asistență socială. De asemenea, a consiliat atât sectorul administrativ cât și pe cel al companiilor private cu privire la planificarea, proiectarea și implementarea politicilor de bunăstare socială și sustenabilitate.Polibienestar are o echipă interdisciplinară condusă de Jorge Garcés Ferrer, care este Príncipe de Asturias, profesor la Georgetown University (Washington DC) și o echipă de peste 100 de cercetători. Aceștia provin din Universitat de València și alte 7 universități spaniole și 2 universități internaționale. Polibienestar colaborează cu universități și centre din Uniunea Europeană, Statele Unite, America de Sud, Africa și Canada.Polibienestar își dezvoltă activitatea în 6 domenii de cercetare: sănătate, orașe inteligente, turism social și accesibil, politici sociale, politici guvernamentale și administrație publică și economia întreprinderilor.

Website: www.polibienestar.org

 


APPT21

Asociația Portugheză a sindromului Down (APPT21) a fost înființată la 1 octombrie 1990, cu misiunea de a oferi asistență medicală copiilor afectați de această tulburare genetică. În anii 90, succesele remarcabile obținute prin introducerea celor mai recente metode de evaluare și intervenție pentru sindromul Down au determinat APTT21 să se adreseze și altor dizabilități. Acestea au fost într-adevăr primii pași pe drumul care a condus la ceea ce astăzi este unul dintre cele mai inovatoare și moderne centre care se ocupă de dezvoltarea copiilor din Europa, datorită activității unei echipe multidisciplinare dedicate de profesioniști: pediatrii specializați în dezvoltarea copilului, neurologi pediatri, psihiatrii pentru copii, practicieni în domeniul sănătății publice, epidemiologi, psihologi educaționali, psihologi clinicieni, profesori de educație specială, terapeuți ocupaționali și logopezi. Mai mult, din 2006, APTT21 este cu adevărat implicat într-un program de formare profesională, încă de la vârsta fragedă, cu scopul de a sprijini tinerii și familiile acestora în dobândirea și dezvoltarea abilităților funcționale, sociale, de autonomie și viață independentă, care să permită persoanelor cu sindrom Down să intre pe piața forței de muncă. Programul de formare profesională permite implicarea familiei, a școlii și la locul de muncă, cu pregătirea tutorelui care îl sprijină pe tânărul cu sindromul Down la locul de muncă. Astfel, instituția sprijină integrarea tinerilor pe piața muncii în parteneriat cu părțile interesate și efectuează periodic evaluarea și monitorizarea performanțelor acestora. De asemenea, organizează întâlniri regulate cu tutorii și supraveghetorii pentru a evalua performanța și satisfacția la locul de muncă. APPT21 este membru al EDSA - Asociația Europeană a sindromului Down.

Website: https://diferencas.net/

 


ASINDOWN

ASINDOWN este o organizație non-profit, fondată de familii în anul 1989, devotată facilitării și promovării dezvoltării depline a persoanelor cu sindrom Down și alte dizabilități. Pentru a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu sindrom Down și alte dizabilități, desfășurăm acțiuni concrete de promovare a conștientizării și responsabilizării sociale pozitive. Urmărim să favorizăm incluziunea pesoanelor cu sindrom Down în fiecare etapă de viață și a familiilor lor, precum și participarea lor ca cetățeni cu drepturi depline, prin promovarea resurselor și suportului de cercetare, personal, social, educațional, de muncă și pentru îmbătrânirea activă. Strategiile și proiectele unităților noastre vizează promovarea demnității și drepturilor persoanelor cu funcționalități diverse. În prezent, suntem peste 40 de specialiști care furnizează servicii unui număr mai mare de 400 de utilizatori.

Website: www.asindown.org

 


ALDO-CET

ALDO-CET este o asociație apolitică și non-profit, legal înregistrată în România din octombrie 2000. ALDO-CET vine din regiunea Oltenia și acționează ca un catalizator pentru îmbunătățirea cooperării între organizațiile care lucrează în domeniul sindromului Down. ANGAJAMENTUL nostru este să promovăm,  să recunoaștem, să respectăm și să orientăm dreptul persoanelor cu dizabilități intelectuale de a beneficia de măsuri care să le asigure independența socială, integrarea ocupațională și participarea în viața comunității. VIZIUNEA noastră se bazează pe abordarea dizabilității din perspectiva drepturilor umane și de mediu. MISIUNEA noastră este să promovăm și să susținem dezvoltarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și a părinților lor, respectând diversitatea culturală și umană, având ca numitor comun îmbunătățirea calității vieții lor, prin crearea și aplicarea unor servicii corespunzătoare care să le permită atingerea potențialului lor maxim într-o comunitate care să-i respecte și să-i aprecieze. VALORILE noastre gravitează în jurul a 3 aspecte centrale: persoanele cu sindrom Down, familiile lor și mișcarea asociativă. Pentru îndeplinirea angajamentului său, ALDO-CET lucrează în următoarele domenii: servicii sociale, educație, îngrijirea sănătății și training. 

Website: www.sindrom-down.ro

 

 


DOWN SYNDROME SLOVENIA


Asociația reunește persoane cu SD, părinți, profesioniști și alți profesioniști și persoane (în cea mai mare parte voluntari). Misiunea noastra este de a ajuta oamenii cu SD și de a furniza informații publicului larg despre acest sindrom. Proiectele și programele noastre:

  • Tabere pentru adolescenți
  • Seminarii de weekend pentru familii
  • Grupurile de părinți pentru întrajutorare
  • Tratamentul timpuriu
  • Ateliere de creație pentru copii și adolescenți
  • Proiectul Virtual DS
  • Proiectul Healthy DS
  • Proiectul DS Ageing


Participarea la proiectul DS Ageing:

sindromul Down Slovenia sprijină formele existente de protecție publică, educație și sprijin pentru persoanele cu SD, dar în același timp știm că aceste programe trebuie să fie dezvoltate, actualizate și îmbunătățite. Am decis să participăm la proiectul DS Ageing, pentru că vrem să obținem noi bune practici care să fie utilizate în cadrul diferitelor activități pentru persoanele în vârstă cu SD.

Website: http://www.downov-sindrom.si


 AUTH

Universitatea Aristotel din Salonic (coordonatorul proiectului) este cea mai mare universitate din Grecia. Laboratorul de fizică medicală, certificat ISO-9001 în producția de software, este un centru important de cercetare și dezvoltare a tehnologiilor asistive, neuroștiințelor aplicate, educației medicale, calculului afectiv, web-ului semantic, roboticii medicale și interfețelor de inteligență computerizată, radiodiagnostic și radiații neionizante. Grupul ASsistiveTechnOlogies și Silver Science din cadrul Laboratorului de fizică medicală are obiective importante de cercetare și dezvoltare în domeniul vieții asistate în mediul ambient și al ingineriei biomedicale sau a ceea ce se numește acum îmbătrânire activă și sănătoasă, precum și în domeniul tehnologiei asistive pentru grupurile țintă speciale. Grupul se concentrează pe explorarea schimbării paradigmelor din asistența medicală pentru vârstnici, îngrijirea tulburărilor de dezvoltare și pe diferitele inovații și descoperiri ce pot fi furnizate de tehnologiile de comunicare informațională (TIC), de tehnologiile mobile și tehnologiile web în general.                                                                      

Website: http://medphys.med.auth.gr

 


Spominčica-Alzheimer Slovenia        

Spominčica-Alzheimer Slovenia este o organizație non-guvernamentală cu peste 800 de membri, care are ca scop acordarea de sprijin îngrijitorilor, creșterea gradului de conștientizare, reducerea stigmatului demenței și promovarea comunităților prietenoase cu persoanele atinse de demență. Spominčica oferă informații, consiliere și educație prin activități substanțiale precum linie de asistență telefonică, consiliere personală, grupuri de auto-ajutor, programe educaționale non-formale „Nu mă uitați”, acompaniere acasă pentru persoanele cu demență, ateliere de prevenire și de antrenament cognitiv, instruire pentru lucrătorii publici cu privire la demență, rețeaua Dementia Friendly Spots (DFS) și publicarea informațiilor actuale și relevante despre demență în revista Spominčica și rețelele sociale Spominčica”.                                                                        

Website: https://www.spomincica.si/