POLIBIENESTAR

Το Ινστιτούτο Ερευνών για την Πολιτική Κοινωνικής Πρόνοιας (POLIBIENESTAR) είναι ένα από τα ερευνητικά ιδρύματα του Πανεπιστημίου της Βαλένθια. Γνωστό σε διεθνές επίπεδο, τα κύρια ερευνητικά του πεδία είναι η καινοτομία στον τομέα της κοινωνικής τεχνολογίας, της παροχής τεχνικών συμβουλών και της κατάρτισης στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.

Επί σαράντα χρόνια τώρα, έχει κάνει τόσο θεμελιώδη, όσο και εφαρμοσμένη έρευνα στις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και τεχνικές πτυχές της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Επίσης, παρέχει συμβουλευτική τόσο στη Δημόσια Διοίκηση όσο και σε ιδιωτικές εταιρείες σχετικά με τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και βιωσιμότητας.

Το Ινστιτούτο Ερευνών Polibienestar αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα με επικεφαλής τον Jorge Garcés Ferrer, ο οποίος είναι καθηγητής Príncipe de Asturias στο Πανεπιστήμιο Georgetown (Ουάσιγκτον, DC) και περισσότερους από 100 ερευνητές που συμπληρώνουν την ομάδα. Το επιστημονικό προσωπικό προέρχεται από το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια και άλλα 7 ισπανικά και 2 διεθνή πανεπιστήμια. Το Ινστιτούτο Ερευνών Polibienestar συνεργάζεται με πανεπιστήμια και κέντρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νότια Αμερική, την Αφρική και τον Καναδά.

Το Ινστιτούτο Ερευνών Polibienestar δραστηριοποιείται στους 6 ερευνητικιούς τομείς: την υγεία, τις έξυπνες πόλεις, τον κοινωνικό και προσβάσιμο τουρισμό, την κοινωνική πολιτική, τη διακυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση και την επιχειρηματική οικονομία.

Ιστοσελίδα: www.polibienestar.org

 


APPT21

Η Πορτογαλική Ένωση Συνδρόμου Down (APPT21) ιδρύθηκε την 1η Οκτωβρίου 1990 με σκοπό να παρέχει υγειονομική περίθαλψη σε παιδιά που έχουν πληγεί από τη συγκεκριμένη γενετική διαταραχή. 
Στη δεκαετία του 90, οι σημαντικές επιτυχίες που επιτεύχθηκαν με την εισαγωγή των πλέον σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης και παρέμβασης σε άτομα με Σύνδρομο Down οδήγησαν την 'Ενωση APTT21 να τις εφαρμόσει και σε άλλες αναπηρίες. Αυτά ήταν τα πρώτα βήματα που το ανέδειξαν σε ένα από τα πιο καινοτόμα και καταρτισμένα αναπτυξιακά κέντρα παιδιών στην Ευρώπη, που οφείλεται στο έργο μιας αφοσιωμένης πολυεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών: αναπτυξιακοί παιδίατροι, νευρολόγοι παιδιών, παιδοψυχίατροι, επαγγελματίες της δημόσιας υγείας, επιδημιολόγοι, εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, κλινικοί ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, επαγγελματίες θεραπευτές και λογοθεραπευτές.
  
Επιπλέον, από το 2006 η Ένωση APTT 21 εμπλέκεται ενεργά σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης νέων, με σκοπό να υποστηρίξει τους ίδιους και τις οικογένειές τους στην απόκτηση και ανάπτυξη  λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, στην ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και αυτονομίας, καθώς και στη βελτίωση γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιότητων  που επιτρέπουν στα άτομα με Σύνδρομο Down να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. 

Το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης επιτρέπει στην οικογένεια, το σχολείο και τον χώρο εργασίας να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία του εκπαιδευτή που στηρίζει τον νεαρό με Σύνδρομο Down στον εργασιακό χώρο. Έτσι, το ίδρυμα σε συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους υποστηρίζει την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και πραγματοποιεί περιοδικά την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των επιδόσεών τους. Ρυθμίζει επίσης τακτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτές και τους επιβλέποντες με σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης και της ικανοποίησης τους στο χώρο εργασίας. Η 'Ενωση APPT21 είναι μέλος της EDSA - European Down Syndrome Association.

Ιστοσελίδα:  https://diferencas.net/

 


ASINDOWN

Η Asindown είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε από οικογένειες το 1989 και σκοπό έχει να διευκολύνει και να προωθήσει την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ανθρώπων με Σύνδρομο Down αλλά και άλλες διαταραχές. Μέσα από συγκεκριμένες δράσεις επιδιώκουν να προωθήσουν τη θετική συνειδητοποίηση και ευθύνη της κοινωνίας, προκειμένου να βελτιώσουν τηn ποιότητα ζωής των ανθρώπων με Σύνδρομο Down και άλλες διαταραχές. Η οργάνωση επιδιώκει να προωθήσει την ένταξη και τη συμμετοχή των ατόμων με Σύνδρομο Down και άλλες νοητικές αναπηρίες ως αυτόνομων πολιτών σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Επιπλέον, στοχεύει στην υποστήριξη των οικογενειών τους, μέσω της βελτίωσης των πόρων και της προαγωγής της έρευνας με στόχο την προσωπική, κοινωνική, εκπαιδευτική και εργασιακή πρόοδο, καθώς και τη βελτίωση της περιόδου γήρανσης. Η οργάνωση αυτή αναπτύσσει στρατηγικές και έργα με στόχο την προώθηση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των ατόμων με λειτουργικές διαταραχές. Προς το παρόν, στην οργάνωση απασχολούνται περισσότεροι από 40 επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες σε περισσότερους από 400 χρήστες.

Ιστοσελίδα: www.asindown.org

 


ALDO-CET

Ο Asociatia Langdon Down Oltenia Centru Educationl Teodora (ALDO-CET) είναι ένας μη πολιτικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, νόμιμα εγγεγραμμένος στη Ρουμανία από τον Οκτώβριο του 2000, με τη διεύθυνση στην οδό Dreptăţii, νο.35, Băileşti, Dolj, Ρουμανία. Ο οργανισμός ALDO-CET δραστηριοποιείται στην περιοχή της Oltenia και ενεργεί ως περιφερειακός σύνδεσμος  μεταξύ των ρουμανικών οργανώσεων που ασχολούνται με το Σύνδρομο Down.

Δέσμευση του οργανισμού αποτελεί η προώθηση και η ανάπτυξη της γνώσης, όπως και η αναγνώριση, η παρακολούθηση και η καθοδήγηση του δικαιώματος των ατόμων με νοητική καθυστέρηση για αυτονομία, επαγγελματική αποκατάσταση και πλήρη κοινωνική ένταξη. 

Για πάνω από 18 χρόνια, το όραμα του οργανισμού είναι να προωθήσει την προσέγγιση της αναπηρίας από την προοπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με βάση ένα βιο-ψυχοκοινωνικό μοντέλο. Ο οργανισμός επιθυμεί συνεχώς να δημιουργεί και να εφαρμόζει κατάλληλες πρακτικές για άτομα με Σύνδρομο Down, ώστε όλοι οι επωφελούμενοι να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους στην κοινωνία, όπως επίσης και να εντάσσονται ενεργά στην αγορά εργασίας.

Ο οργανισμός ALDO-CET συμμετείχε σε εθνικά και διεθνή προγράμματα που αφορούν σε όλες τις πτυχές της ζωής του ατόμου με Σύνδρομο Down, ως παιδί ή ενήλικα.

Με τη βοήθεια των επαγγελματιών, οι κύριες δραστηριότητες του οργανισμού αφορούν σε: κοινωνικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, υποστήριξη γονέων, δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης, δραστηριότητες για την προώθηση του συστήματος προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.

Ιστοσελίδα: www.sindrom-down.ro

 


DOWN SYNDROME SLOVENIA (DDSS)

Σχετικά με τον φορέα:
Ο φορέας φέρνει σε επαφή ανθρώπους με Σύνδρομο Down, γονείς, επαγγελματίες και άλλους ανθρώπους (κυρίως εθελοντές). Η αποστολή του φορέα είναι να βοηθήσει τα άτομα με Σύνδρομο Down και να παρέχει πληροφορίες στο ευρύ κοινό για αυτή τη διαταραχή.

Τα έργα και τα προγράμματα μας:

Κατασκηνώσεις για εφήβους
 Σεμινάρια για οικογένειες τα Σαββατοκύριακα
Συγκέντρωση γονέων για αυτο-βοήθεια
Πρόωρη θεραπεία
Δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους
Πρόγραμμα Virtual DS
Πρόγραμμα Healthy DS
Πρόγραμμα DS Ageing
Συμμετοχή στο πρόγραμμα DS Ageing:  Ο φορέας DDSS ​​στηρίζει τις υφιστάμενες δομές δημόσιας προστασίας, εκπαίδευσης και υποστήριξης των ατόμων με Σύνδρομο Down, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι αυτά τα προγράμματα πρέπει να αναπτυχθούν, να επικαιροποιηθούν και να βελτιωθούν. Ο φορέας συμμετέχει στο πρόγραμμα DS Ageing, καθώς επιδιώκει να αποκτήσει μια σειρά από καλές πρακτικές που θα χρησιμοποιηθούν σε διάφορες δραστηριότητες για ηλικιωμένους με Σύνδρομο Down.

Ιστοσελίδα: http://www.downov-sindrom.si

 


AUTH

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (συντονιστής του έργου) είναι το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, πιστοποιημένο με ISO-9001 στην παραγωγή λογισμικού, είναι ένα σημαντικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης βασισμένο στις υποστηρικτικές τεχνολογίες, τις εφαρμοσμένες νευροεπιστήμες, την ιατρική εκπαίδευση, τη συναισθηματική υπολογιστική, το σημασιολογικό ιστό, την ιατρική ρομποτική και τις διεπαφές υπολογιστή εγκεφάλου, την ακτινοδιάγνωση και τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία. Ο Όμιλος ASsistiveTechnOlogies και Silver Science στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής έχει λάβει σημαντική ερευνητική και αναπτυξιακή εστίαση στον τομέα της Αυτόνομης Διαβίωσης Υποβοηθούμενης από το Περιβάλλον και της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή αυτό που τώρα ονομάζεται ως Ενεργός και Υγιής Γήρανση, καθώς και τεχνολογίες Αυτόνομης Διαβίωσης για ειδικές ομάδες-στόχους. Η ομάδα επικεντρώνεται στη διερεύνηση των μεταβαλλόμενων παραδειγμάτων στην ηλικιακή υγειονομική περίθαλψη, καθώς και στη φροντίδα για αναπτυξιακές διαταραχές και τις διάφορες καινοτομίες και επιτεύγματα που επιφέρουν τεχνολογίες επικοινωνιών πληροφοριών (ΤΠΕ), κινητές τεχνολογίες και τεχνολογίες ιστού γενικά.

Ιστοσελίδα: http://medphys.med.auth.gr

 


Spominčica-Alzheimer Slovenia

Η Spominčica-Alzheimer Σλοβενίας ​​είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός με περισσότερα από 800 μέλη, που στόχο έχει την παροχή υποστήριξης σε φροντιστές, την ευαισθητοποίηση, την εξάλειψη του στιγματισμού της άνοιας και την προώθηση φιλικών προς την άνοια κοινωνιών. Η Spominčica παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και εκπαίδευση μέσω ουσιαστικών δραστηριοτήτων, όπως τηλεφωνική γραμμή βοήθειας, προσωπική συμβουλευτική, ομάδες αυτο-βοήθειας, το μη τυπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Forget me not", συντροφικότητα στο σπίτι για άτομα με άνοια, εργαστήρια πρόληψης και νοητικής ενίσχυσης. Επιπλέον, στοχεύει στην κατάρτιση των εργαζομένων του Δημοσίου σχετικά με την άνοια, καθώς και στην ύπαρξη ενός δικτύου συνεργατών φιλικών προς την άνοια (DFS) και τη δημοσίευση τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικών με την άνοια στο περιοδικό Spominčica και τα κοινωνικά δίκτυα της Spominčica.

Ιστοσελίδα: https://www.spomincica.si/