Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνάντηση συν-επικύρωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ DS Ageing

Με μεγάλη επιτυχία ολοκλήρωθηκε η συνάντηση συν-επικυρώσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS + DS Ageing «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την προώθηση της Ενεργούς Γήρανσης των ατόμων με Σύνδρομο Down» από την ομάδα του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν περισσότερα από 15 άτομα αναμεσά τους άτομα με Σύνδρομο Down, γονείς, επαγγελματίες υγείας και ειδικοί στην ενεργό γήρανση, καθώς και συνεργάτες από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα DS Ageing αποτελεί συμπραξία 7 εταίρων μεταξύ οργανισμών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από 5 χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία) και στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων, συμπεριφορών, δεξιοτήτων και γνώσεων των ατόμων με Σύνδρομο Down ηλικίας άνω των 30 ετών, καθώς και των επαγγελματιών και των οικογενειών τους σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της περιόδου γήρανσης (σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργούς Γήρανσης) μέσω ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος. Ειδικότερα, η συνάντηση συν-επικύρωσης στόχευε στη συμμετοχή των οικογενειών, επαγγελματιών και των ίδιων των ατόμων με Σύνδρομο Down σε μια γόνιμη συζήτηση με σκοπό την από κοινού επισκόπηση και αξιολόγηση του Μεθοδολογικού Οδηγού που εμπερικλείει όλη τη μεθοδολογία, τη δομή και βασικές έννοιες και θεματικές του περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματος DS Ageing.

Καθόλη τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε ιδιαίτερα η σημασία εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αγκαλιάζουν τη διαφορετικότητα αποσκοπώντας στην ενίσχυση της συμμετοχικότητας των ατόμων με Σύνδρομο Down, αλλά και της σύνδεσης του έργου με τις πραγματικές ανάγκες των ατόμων αυτών. Γονείς και επαγγελματίες υγείας συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση εκφράζοντας τις δικές τους απόψεις, καταγράφοντας τυχόν σημεία και παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ομαλή εκπόνηση του έργου, αλλά αποτυπώνοντας και δικές τους κατευθύνσεις και ιδέες.

 

Share this post

Comments ()