Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επισκόπηση της μέχρι τώρα πορείας του DS-AGEING, ένα πρότζεκτ για την ενεργή γήρανση των ατόμων με Σύνδρομο Down

Το έργο DS-AGEING ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 και σχεδόν ένα χρόνο μετά, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο στάδιο του έργου. Το στάδιο αυτό, που σχετίζεται με την ανάπτυξη συνεδριών συν-δημιουργίας με τους τελικούς χρήστες (άτομα με Σύνδρομο Down, μέλη της οικογένειας, φροντιστές και επαγγελματίες), έθεσε γερά θεμέλια για την ορθή ανάπτυξη των μεταγενέστερων σταδίων του έργου.

Στη μετέπειτα πορεία του έργου πρόκειται να γίνει ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος και η δημιουργία μιας διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας όπου θα βρίσκεται συγκεντρωμένο και προσβάσιμο όλο το παραχθέν υλικό. Οι εν λόγω συναντήσεις συν-δημιουργίας πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο σε όλες τις χώρες των εταίρων της κοινοπραξίας: Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ρουμανία και Σλοβενία. Η μεθοδολογία συν-δημιουργίας με τους τελικούς χρήστες του προγράμματος επιτρέπει τη δημιουργία και το σχεδιασμό ενός προγράμματος προσαρμοσμένου στις πραγματικές ανάγκες των τελικών χρηστών και προωθεί κατά αυτόν τον τρόπο την ένταξη. Σε αυτές τις συνεδρίες συν-δημιουργίας, εκτός από την παρουσίαση του προγράμματος και των στόχων του, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημασία της προώθησης της ενεργούς γήρανσης στα άτομα με Σύνδρομο Down, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση.

Μετά το πρώτο αυτό στάδιο, το έργο επικεντρώνεται τώρα στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του περιεχομένου, της μεθοδολογίας και του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος που απευθύνεται σε άτομα με Σύνδρομο Down, οικογένειες, φροντιστές και επαγγελματίες του τομέα.

Share this post

Comments ()