Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Ινστιτούτο Ερευνών για την Πολιτική Κοινωνικής Πρόνοιας (POLIBIENESTAR) συντονίζει το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την προώθηση της Ενεργούς Γήρανσης των ατόμων με Σύνδρομο Down (DS-AGEING)

Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών το Polibienestar θα συντονίζει το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί από μία κοινοπραξία 7 εταίρων από 5 ευρωπαϊκές χώρες: το Polibienestar και η Asindown από τη Βαλένθια, η APPT21 από τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο από τη Θεσσαλονίκη, ο ALDO-CET από το Bailesti της Ρουμανίας και η SPOMINCICA και ο DDSS από τη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Το πρόγραμμα DS-AGEING στοχεύει στην πρόληψη της πρώιμης νοητικής και σωματικής έκπτωσης, την προώθηση της άσκησης και την προαγωγή της ένταξης και των διαπροσωπικών σχέσεων των ατόμων άνω των 30 ετών με Σύδνρομο Down. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ενίσχυσης της αυτονομίας των ατόμων αυτών και της συμμετοχής τους στην κοινωνία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα με σκοπό να συγκεντρωθεί και να παρουσιαστεί όλο το υλικό που θα σχεδιαστεί και παραχθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το περιεχόμενο της πλατφόρμας θα είναι εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες θα είναι πάντα ανοιχτές και προσβάσιμες στο κοινό.

Το Σύνδρομο Down είναι μία από τις συνηθέστερες γενετικές διαταραχές και τα άτομα που πάσχουν από αυτό είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν πρόωρη παθολογική γήρανση. Στην πραγματικότητα, πολλοί από αυτούς αρχίζουν να εμφανίζουν συμπτώματα επιδείνωσης της γήρανσης (γνωστικές, σωματικές και / ή κοινωνικές ενδείξεις) από την ηλικία των 30 ετών.

Το έργο θα βασίζεται σημαντικά στη συμμετοχή των τελικών χρηστών (ατόμων με Σύνδρομο Down, των συγγενών τους και των επαγγελματιών του τομέα) τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος του προγράμματος. Το πρώτο στάδιο θα αποτελείται από συναντήσεις συν-δημιουργίας για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των ατόμων αυτών και το τελευταίο στάδιο θα περιλαμβάνει την επικύρωση της πλατφόρμας και του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και την αξιολόγηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των αποτελεσμάτων του έργου.

Share this post

Comments ()