1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Φωτογραφία από την 1η συνάντηση του προγράμματος DS-AGEING
2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Φωτογραφία από την 2η συνάντηση του προγράμματος DS-AGEING
3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Φωτογραφία από την 3η συνάντηση του προγράμματος DS-AGEING