Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την προώθηση της Ενεργούς Γήρανσης των ατόμων με Σύνδρομο Down

Το DS-AGEING στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων , (συμπεριφορών, δεξιοτήτων, γνώσεων) των ατόμων με Σύνδρομο Down ηλικίας άνω των 30 ετών

καθώς και των επαγγελματιών και των οικογενειών τους σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της περιόδου γήρανσης (σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργούς Γήρανσης) μέσω ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος.

dark_light

ΜΟΝΑΔΙΚΟ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ βασισμένο σε:

Προσαρμογή και διάδοση του Μοντέλου Ενεργούς Γήρανσης στα άτομα με Σύνδρομο Down που στοχεύει στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής τους.

Άμεση συμμετοχή και εκπαίδευση των ατόμων με Σύνδρομο Down που βρίσκονται στη διαδικασία γήρανσης.

Συνδυασμό της Ενεργούς Γήρανσης και του Μοντέλου για την Ποιότητα Ζωής των ατόμων με αναπηρίες.

Συμμετοχή των οικογενειών και των επαγγελματιών ως «υποστηρικτές», όχι μόνο ως περιθάλποντες.

Εξάσκηση στη χρήση εργαλειών ΤΠΕ τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στη διαδικασία «Υγιούς Γήρανσης».

Το DS-AGEING σε αριθμούς:

0
0
0
0

layout styles

Στόχοι του DS AGEING

Προώθηση της πρόληψης και αναγνώρισης των σωματικών και νοητικών επιδράσεων της γήρανσης.

Αξιοποίηση προσαρμοσμένων μεθόδων και εργαλείων για τη διεξαγωγή σωματικών και νοητικών δραστηριοτήτων προκειμένου να αποφευχθούν οι συνέπειες της γήρανσης, καθώς και εκπαίδευση στη χρήση αυτών.

Συμμετοχή σε ανεξάρτητες και συνεργατικές δραστηριότητες, καθώς και της κοινωνικής συμμετοχής.

Προετοιμασία των ατόμων με Σύνδρομο Down για την απουσία υποστήριξης από γονείς και εκπαιδευτικούς καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, συμπεριλαμβανομένης της σωστής διαχείρισης των νομικών και οικονομικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τη γήρανση.

Προσδιορισμός, ανάλυση και εκπαίδευση στη χρήση των ΤΠΕ εργαλείων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν όλη την πρόωρη περίοδο της γήρανσης.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας


Επωφελούμενοι

Άτομα με Σύνδρομο Down
Υποστηρικτές των ατόμων με Σύνδρομο Down, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών, των περιθαλπόντων και των εθελοντών
Επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της υποστήριξης των ατόμων με Σύνδρομο Down

Ενδιαφέρεστε να μάθετε πώς θα επωφεληθείτε; Επικοινωνήστε μαζί μας

style switcher